Vetlanda kommun

Henrik Tvarnö

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ordförande
Höglandsförbundet, direktionen Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot