Vetlanda kommun

Henrik Tvarnö

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Höglandsförbundet, direktionen Ledamot
Kommunstyrelsen Ordförande
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande