Vetlanda kommun

Henrik Tvarnö

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ordförande 1 1
Kommunstyrelsen Ordförande 1 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 1 1
Höglandsförbundet, direktionen Ledamot 1 1
Kommunfullmäktige Ledamot 1 1