Vetlanda kommun

Magnus Fagerholm

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ersättare
Kommundelsrådet för Lannaskede Ledamot