Vetlanda kommun

Magnus Fagerholm

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valnämnden Ersättare 8
Kommundelsrådet för Lannaskede Ledamot 1 1