Vetlanda kommun

Emma Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare