Vetlanda kommun

Emma Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ledamot 37 10
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 11