Vetlanda kommun

Christina Moths

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Valnämnden Ersättare
Valberedningen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot