Vetlanda kommun

Christina Moths

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 14
Kommunfullmäktige Ersättare
Valnämnden Ersättare 11