Vetlanda kommun

Jonna Andreasen-Fälth

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valnämnden 2:e vice ordförande 5 1
Kommunfullmäktige Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 16
Socialnämnden Ledamot 6 1