Vetlanda kommun

Erik Hjärtfors

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Ordförande
Kommundelsrådet för Nye Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot