Vetlanda kommun

Erik Hjärtfors

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Nye Ordförande 3 1