Vetlanda kommun

Ingalill Bardh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Ersättare