Vetlanda kommun

Joakim Strandberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Ledamot