Vetlanda kommun

Claes Sjöberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ersättare