Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ersättare
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ledamot
Tekniska nämnden Ledamot
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ledamot