Vetlanda kommun

Claes Sjöberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunstyrelsen Ersättare 23
Tekniska nämnden Ledamot 7 2
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ersättare
Tekniska nämndens arbetsutskott Ersättare 7