Vetlanda kommun

Lars-Erik Widell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Höglandets överförmyndarnämnd Ersättare