Vetlanda kommun

Johny Palm

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Ledamot
Tekniska nämndens arbetsutskott Ersättare