Vetlanda kommun

Johny Palm

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Tekniska nämndens arbetsutskott Ersättare 5
Tekniska nämnden Ledamot 5 2