Vetlanda kommun

Carl-Axel Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valnämnden 1:e vice ordförande 3 1