Vetlanda kommun

Jan-Erik Aspegren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Lannaskede Ledamot 5 1