Vetlanda kommun

Jan-Erik Aspegren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Lannaskede Ledamot