Vetlanda kommun

Berndt Dahnsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Höglandets överförmyndarnämnd 1:e vice ordförande 3 1