Vetlanda kommun

Viveka Jarflod

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valberedningen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot 18 1
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 17
Parlamentariska kommittén Ersättare 15