Vetlanda kommun

Viveka Jarflod

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Parlamentariska kommittén Ersättare 15
Valberedningen Ledamot 7 1
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 17
Kommunfullmäktige Ledamot 18 1