Vetlanda kommun

Patrik Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot 3 1
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande 6 1
Kommundelsrådet för Alseda Ledamot 3 1