Vetlanda kommun

Patrik Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande
Kommundelsrådet för Alseda Ledamot