Vetlanda kommun

Monica Samuelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Parlamentariska kommittén Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Vice ordförande
Höglandsförbundet, direktionen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot