Vetlanda kommun

Monica Samuelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 7
Höglandsförbundet, direktionen Ersättare 4
Kommunfullmäktige Ledamot 7 1
Parlamentariska kommittén Ledamot 6 1
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot 7 1
Kommunstyrelsen Ledamot 12 1