Vetlanda kommun

Marie-Louise Sollin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare