Vetlanda kommun

Christina Liljerås

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot