Vetlanda kommun

Leif Jardbring

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Rev. för kommunens räkenskaper och förvaltning Ledamot 1 1