Vetlanda kommun

Leif Jardbring

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Rev. för kommunens räkenskaper och förvaltning Ledamot