Vetlanda kommun

Ann Bengtsson

  • Ann Bengtsson
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Ersättare