Vetlanda kommun

Rune Solid

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare 18