Vetlanda kommun

Rune Solid

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot