Vetlanda kommun

Michael Hellqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valnämnden Ersättare 13