Vetlanda kommun

Aneth Amundsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Tekniska nämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot