Vetlanda kommun

Aneth Amundsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Tekniska nämnden Ersättare 12
Kommunstyrelsen Ersättare 17
Kommunfullmäktige Ledamot 27 7