Vetlanda kommun

Kjerstin Olofsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2 1
Vård- och omsorgsnämnden 1:e vice ordförande 1 1