Vetlanda kommun

Mona-Lisa Hagström Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ordförande