Vetlanda kommun

Eva Bondesson

  • Eva Bondesson
  • Kristdemokraterna Kristdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Björkö Ledamot