Vetlanda kommun

Kenneth Petterson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Alseda Ledamot