Vetlanda kommun

Roger Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnämnden Ledamot
Kommundelsrådet för Ökna-Karlstorp Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot