Vetlanda kommun

Roger Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnämnden 2:e vice ordförande
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ledamot
Kommundelsrådet för Ökna-Karlstorp Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot