Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Miljö- och byggnämnden 2:e vice ordförande 5 1
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ledamot 6 2
Kommundelsrådet för Ökna-Karlstorp Ledamot 3 1
Kommunfullmäktige Ledamot 26 5