Vetlanda kommun

Roger Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ledamot 6 2
Miljö- och byggnämnden 2:e vice ordförande 5 1
Kommunfullmäktige Ledamot 26 5
Kommundelsrådet för Ökna-Karlstorp Ledamot 3 1