Vetlanda kommun

Anders Rodewall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnämnden 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommundelsrådet för Ekenäs Ledamot