Vetlanda kommun

Anders Rodewall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ledamot 43 5
Miljö- och byggnämnden Ledamot 7 1
Kommundelsrådet för Ekenäs Ledamot 5 1