Vetlanda kommun

Sten Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Miljö- och byggnämnden 1:e vice ordförande 3 1