Vetlanda kommun

Gisela Brumme

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ledamot