Vetlanda kommun

Arne Zetterberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Alseda Ledamot 4 1
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande 22 3