Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Björkö Ordförande
Socialnämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Höglandets överförmyndarnämnd 1:e vice ordförande
Valberedningen Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot