Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ersättare
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler Ersättare
Styrelsen för Witalabostäder AB Ersättare
Kommundelsrådet för Björkö Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Socialnämnden 2:e vice ordförande
Valberedningen Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot